පෙට්‍රෝලියම් කෝක්

  • Calcined petroleum coke

    කැල්සින් පෙට්‍රෝලියම් කෝක්

    සීපීසී (කැල්සින්ඩ් පෙට්‍රෝලියම් කෝක්) යනු තෙල් පිරිපහදු කොකර් ඒකක හෝ වෙනත් ඉරිතැලීම් ක්‍රියාවලීන්ගෙන් ලබාගත් කාබනීක solid න ද්‍රව්‍යයකි.

  • Low Sulfur 1 – 5 mm Graphited Petroleum Coke GPC

    අඩු සල්ෆර් 1 - 5 මි.මී. ග්‍රැෆිටඩ් පෙට්‍රෝලියම් කෝක් ජීපීසී

    2,500-3,500. C උෂ්ණත්වයක් යටතේ උසස් තත්ත්වයේ ඛනිජ තෙල් කෝක් වලින් ග්‍රැෆිටයිස් කරන ලද පෙට්‍රෝලියම් කෝක් සෑදී ඇත. ඉහළ සංශුද්ධතාවයකින් යුත් කාබන් ද්‍රව්‍යයක් ලෙස, එය ඉහළ ස්ථාවර කාබන් අන්තර්ගතයක්, අඩු සල්ෆර්, අඩු අළු, අඩු සිදුරු සහිත යනාදියෙහි ලක්ෂණ ඇත. උසස් තත්ත්වයේ වානේ, වාත්තු යකඩ සහ මිශ්‍ර ලෝහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා එය කාබන් රයිසර් (රෙකාර්බියුරයිසර්) ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. එය ආකලන ලෙස ප්ලාස්ටික් හා රබර් වලද භාවිතා කළ හැකිය. උසස් තත්ත්වයේ වානේ, වාත්තු යකඩ සහ මිශ්‍ර ලෝහ නිෂ්පාදනය කිරීම සඳහා එය කාබන් රයිසර් (රෙකාර්බියුරයිසර්) ලෙස භාවිතා කළ හැකිය. එය ආකලන ලෙස ප්ලාස්ටික් හා රබර් වලද භාවිතා කළ හැකිය.